Sezóna kanalizácie je tu!

V našom sklade nájdete:

  • kanalizačné rúry,
  • kolená, odbočky,
  • redukcie, upchávky,
  • viečka, gaigre - vpuste,
  • šachtové dná (s alebo bez spätnej klapky),
  • predĺženia,
  • poklopy...

Všetky tieto produkty nájdete v časti Odpady, kanalizácia, vpuste.

Súvisiace produkty